logo ROPS logo UE

O ośrodku

  PRACOWNICY  GMINNEGO  OŚRODKA POMOCY  SPOŁECZNEJ

  KIEROWNIK:

  IWONA KRÓL-PRODLO

  KSIĘGOWOŚĆ:

  GŁÓWNA KSIĘGOWA

  mgr ANETA FIEDEŃ

  REFERENT DS. RACHUBY PŁAC

  mgr JOLANTA BECK

  POMOC SPOŁECZNA:

  SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

  mgr LIDIA WOSCH
  rejon nr I

  Kurznie, Kuźnica Katowska, Nowe Siołkowice, Stare Kolnie, Kaniów, Rybna

  PRACOWNIK  SOCJALNY

  mgr URSZULA WALESKA

  rejon nr II

  Stare Siołkowice

  SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

  rejon nr III

  Popielów, Popielowska Kolonia

  Zespół Interdyscyplinarny

  PRACOWNIK  SOCJALNY

  rejon nr IV

  Lubienia, Stobrawa, Karłowice

  Klub Integracji Społecznej, Sprawozdawczość, prace społeczno - użyteczne

  ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:

  STARSZY SPECJALISTA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

  mgr BEATA PIERZYNA

  REFERENT  DS. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 

  ALICJA BARZDA

  Dodatki mieszkaniowe

  POMOC  ADMINISTRACYJNA - ŚWIADCZENIA  WYCHOWAWCZE  500+

  ASYSTENCI   RODZINY

  BERNDETTA KAMPA

  OPIEKUNKI  OSÓB  STARSZYCH

  SANDRA KACHEL

  KLUB SENIORA

  KIEROWNIK LIDIA WOSCH

     logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje