logo ROPS logo UE

Terminy wypłat świadczeń

  TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ  - MARZEC  2019

  ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁEK DLA OPIEKUNÓW,

  KASA URZĄD GMINY

   15.03.2019

  PRZELEW BANKOWY

   14.03.2019

   

   28.03.2019

  DODATKI MIESZKANIOWE

  NA PRZELEW BANKOWY I W KASIE URZĘDU GMINY

  11.03.2019

  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, 
   

  NA PRZELEW BANKOWY I W KASIE URZĘDU GMINY

  15.03.2019

  ZASIŁKI CELOWE, ZASIŁKI STAŁE I OKRESOWE, 

  NA PRZELEW BANKOWY I W KASIE URZĘDU GMINY

   20.03.2019

  ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)

  KASA URZEDU GMINY

   

                                15.03.2019

  PRZELEW BANKOWY

   

                               15.03.2019

   

                               25.03.2019

   

                               28.03.2019

   


  logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje